Llei de Lloguers: el Moment Perfecte per Llogar Immobles

10059

Llei de Lloguers: el Moment Perfecte per Llogar Immobles

La Llei d’Arrendaments 11/2020 va sortir a la llum el setembre del 2020 i va ser aprovada pel Parlament de Catalunya. El seu objectiu principal és millorar el mercat de lloguer residencial mitjançant la creació de mesures que regulin els preus dels arrendaments de lloguer mitjançant la fixació d’un límit legal en el preu del lloguer. Aquestes mesures només es van aplicar en una zona de mercat tens en alguns municipis de Catalunya, cosa que va provocar una caiguda del mercat de lloguer a Barcelona durant gairebé 2 anys, per la qual cosa el Parlament espanyol va decidir el 8 d’abril d’aquest any derogar aquesta llei. L’anul·lació de la llei suposa que hi haurà moviments importants en el mercat de lloguer que ajudaran a millorar l’oferta dels immobles i establir un millor nivell de preus. Així mateix, el govern espanyol vol introduir una nova llei de lloguers a tot el país que podria entrar en vigor entre finals del 2022 o principis del 2023.

 

En aquest article, ens agradaria donar-vos una visió general del que passarà amb aquestes lleis i de com podeu beneficiar-vos d’aquests canvis.

 

QUÈ ÉS LA LLEI 11/2020 D’ARRENDAMENTS?

 

La Llei 11/2020 de lloguers va entrar en vigor el 22 de setembre de 2020. Aquesta llei va ser proposada pel Parlament de Catalunya amb l’objectiu principal de pal·liar l’escassetat d’ofertes que hi ha al mercat de lloguer protegint i empoderant els llogaters per incrementar el mercat de lloguer, per tal de combatre el cop econòmic de la covid-19 el 2020.

 

Una de les principals mesures introduïdes per aquesta llei va ser la regulació de preus dels habitatges de lloguer mitjançant la fixació d’un rang màxim de preus per al lloguer en una “zona de mercat tens”.

 

Aquesta és la designació per a 60 municipis catalans de més de 20.000 habitants, el que significa que hi ha més demanda que oferta en el mercat de lloguer. Aquestes àrees també són reconegudes com a àrees de tensió basades en estadístiques oficials del govern.

 

L’IMPACTE DE LA LLEI 11/2020 A BARCELONA

 

A Barcelona, s’ha produït un descens del lloguer del 8,2% al llarg de l’any des de l’entrada en vigor de la Llei 11/2020 del lloguer, que és inferior al registrat a Madrid (-9,3%), on es pacta el lloguer entre les dues parts.

 

L’oferta d’immobles a la capital catalana a principis de setembre del 2021 ha disminuït significativament respecte a l’any anterior. El nombre d’habitatges oferts en lloguer ha disminuït en tots els principals mercats, però cap ha arribat al nivell de Barcelona a causa de la llei de lloguers 11/2020.

 

PER QUÈ ES VA ANUL·LAR?

 

El Tribunal considera que la llei supera les competències de les comunitats autònomes i ha provocat un desequilibri en el mercat nacional de lloguer, motiu pel qual el Tribunal Constitucional ha decidit anul·lar-lo. També considera que aquesta llei no ha aconseguit l’objectiu principal per al qual va ser creada. Un altre possible motiu de l’anul·lació parcial és que el govern espanyol està plantejant una nova llei d’habitatge que té algunes similituds interessants amb la llei 09/2020. Vols saber-ne més?

 

anulled rental control law

 

QUÈ SABEM DE LA PROPERA LLEI ESPANYOLA DE CONTROL DELS LLOGUERS?

 

Segons el pla proposat, es podrien introduir controls de lloguer a nivell nacional, imposant un límit al lloguer que un propietari pot cobrar al mes. L’objectiu principal és evitar que el lloguer es dispari, que és un problema creixent a Espanya, sobretot a les ciutats de Madrid i Barcelona, però també a les costes.

 

Segons alguns articles de la llei, les comunitats autònomes tindran la potestat de declarar zones d’estrès per limitar el lloguer. Una altra implicació d’aquesta llei és que la limitació del lloguer tampoc afecta per igual a tots els mercats ni a tots els propietaris d’immobles de lloguer; s’adreça principalment a grans inversors amb 10 o més immobles, però també es veuran afectats els petits inversors.

 

Les persones que han invertit en 10 o més propietats, incloses les empreses, es consideren propietaris “GRANS” i estan subjectes al control del lloguer en zones d’alta demanda. No obstant això, només representen el 15% del mercat de lloguer espanyol.

 

Aquesta propera llei de lloguers de control no conté cap canvi significatiu respecte a l’anterior llei catalana de lloguers, especialment pel que fa al control de preus. Per això, el Tribunal va analitzar les estadístiques de l’anterior Llei de Lloguers 11/2020 per millorar el funcionament d’aquesta llei, amb la finalitat de permetre equilibrar el preu desorbitat i la falta d’oferta en el mercat.

 

Si vols saber informació més específica sobre això pots trobar-la en aquesta pàgina.

 

QUAN ENTRARÀ EN VIGOR?

 

La nova Llei espanyola de control dels lloguers es va aprovar el febrer del 2022, però això no vol dir que la llei entri en vigor de manera immediata. L’objectiu del Govern és tenir la llei a punt abans de l’octubre No obstant això, la tramitació parlamentària es podria endarrerir per la possible allau d’esmenes que podria rebre la llei. A més, aquest any se celebraran les eleccions parlamentàries i els membres majoritaris al parlament podrien canviar. És dubtós que la llei entri en vigor a mitjans del 2023 o principis del 2024, cosa que obre una bretxa ideal per llogar, veniu a descobrir per què?

 

Better range of profit

 

EL MOMENT IDEAL PER ESTAR EN EL MERCAT DE LLOGUER

 

El moment perfecte per llogar els seus immobles ha arribat gràcies a l’anul·lació de la llei 11/2020 que suposa que no hi ha límit legal al preu del lloguer en futurs contractes, proporcionant una major llibertat al mercat de lloguer i fixant millors preus per al mercat.

 

Els experts creuen que aquesta sentència serà beneficiosa per al territori, recuperant l’oferta perduda des de l’entrada en vigor de la Llei de lloguers 11/2020. No obstant això, aquestes mesures tenen un termini limitat perquè com sabem hi ha una nova llei aprovada i està pendent de publicació per part del tribunal constitucional, que torna a limitar el preu de mercat en zones tenses. Mira www.casamona.com i trobarem el lloguer perfecte per a tu.

 

 

People Are Also Reading



Back